Verslag met verwerking feedback

Dit is een verslag van het project met als titel:
Titel: TITEL
Dit verslag werd opgesteld door:
Naam: Naam:
Studentennummer: Studentennummer:
Email adres: Email adres:
# man-uren besteed:
Moeilijkheidsgraad:

Inhoud van de oplossing

De oplossing bestaat uit de volgende bestanden (geef alle bestanden op):

Verslag

Geef een gestructureerd verslag van de oplossing. Gebruik figuren (bijvoorbeeld screenshots) waar je denkt dat ze een bijdrage leveren. Gebruik eventueel subtitels om structuur te brengen. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de opgave klaar en duidelijk besproken worden. Verduidelijk hoe je tot de oplossing bent gekomen.

Verwerking van feedback

Geef aan, voor elk punt in de verkregen peer-feedback, hoe je de feedback hebt verwerkt.

Volledigheid van de oplossing

Bespreking feedback punt 1
Bespreking feedback punt 2
...

Correctheid van de oplossing

Bespreking feedback punt 1
Bespreking feedback punt 2
...

Documentatie

Bespreking feedback punt 1
Bespreking feedback punt 2
...

Kwaliteit verslag

Bespreking feedback punt 1
Bespreking feedback punt 2
...

Optimale oplossing (bonus)

Bespreking feedback punt 1
Bespreking feedback punt 2
...