Oplossing

Dit is een review van de oefening met als titel:
TITEL
Deze review werd opgesteld door:
Naam: Naam:
Studentennummer: Studentennummer:
Email adres: Email adres:
Deze review beoordeelt de groep met als leden:
Naam: Naam:
Studentennummer: Studentennummer:
Email adres: Email adres:

Volledigheid van de oplossing

Kijk na of de gevraagde features in de oplossing voorkomen. Gebruik hiervoor de opgave, waarin alle gevraagde features als opsomming terug te vinden zijn. Bespreek elke feature kort.

Bespreking feature 1
Bespreking feature 2
...

Algemene beoordeling volledigheid (kies één):

Correctheid van de oplossing

Kijk na of de aanwezige features correct geïmplementeerd zijn. Gebruik hiervoor de opgave, waarin alle gevraagde features als opsomming terug te vinden zijn. Bespreek elke feature kort.

Bespreking feature 1
Bespreking feature 2
...

Algemene beoordeling correctheid (kies één):

Documentatie

Is de oplossing zelf goed gedocumenteerd? In het geval van logisim diagrammen: zijn er tekstvakjes die uitleg geven en hebben de variabelen een duidelijke naam? In het geval van Spim of Verilog code: zijn er commentaren en hebben de variabelen een duidelijke naam? Een goed gedocumenteerde oplossing biedt duidelijkheid door het lezen van de commentaar alleen.

Bespreking

Algemene beoordeling documentatie (kies één):

Kwaliteit verslag

In een kwaliteitsvol verslag is alle nodige informatie terug te vinden. Een goed verslag is gestructureerd en verduidelijkt met nuttige figuren.

Bespreking

Algemene beoordeling verslag (kies één):

Optimale oplossing (bonus)

Twee correcte implementaties van een feature zijn niet altijd van dezelfde kwaliteit. De ene oplossing is optimaler dan de andere. Bespreek de volgende eigenschappen van de oplossing:

Bespreking

Algemene beoordeling (kies één):